Tagore: MárciusLassacskán beköszönt a tavasz nálunk is, addig is el lehet mélyülni Tagore bácsi mondásain. Jöjjön hát a folytatás.

Március 15
Ha valaki alaposabban megismeri igazi valóját, ha felismeri, hogy sokkal több annál, mint aminek pillanatnyilag látszik, akkor tudatosulni kezd benne saját erkölcsi természete. Akkor rájön, hogy előbb még mivé kell válnia, és ez a még meg nem tapasztalt állapot fontosabb lesz számára mint az, amiben éppen van. Szükségszerűen átalakul az életszemlélete és a kívánságai helyét az akarata foglalja el. Mert az akarat a kibővült élet fennkölt kívánsága, azé az életé, amelynek magasabb dimenziója a jelen valóságunkon kívül esik, és melynek céljai nagyrészt még rejtve vannak előttünk.

Március 21
A Paradicsomból való kiűzetés újra és újra megtörténik velünk, Ádám és Éva gyermekeivel. "Üzenetekkel" és "dogmákkal" leplezzük a lelkünket és elveszítjük arra való érzékünket, hogy önfeledten éljünk a természet ölén. Amikor a levegőn át a tavasz üzen, azonmód belém villan, hogy az örökös mihasznák bandájának tagja vagyok. Olyankor sietek behangolódni a csavargók kórusába.

Március 27
A gyermekek eleven lények, elevenebbek, mint a felnőttek, akik szokásaik börtönében élnek. Így hát a gyermekek szellemi jóléte szempontjából okvetlenül szükség van arra, hogy ne csak az iskolában tanuljanak, hanem egy olyan világban is, melynek vezérelve a szeretet. Olyan környezetben kellene felnőniük, amely nem siklik el naponta a napfelkelték és naplementék, a csillagok csendes káprázata felett, amelyben az ember örömmel fogadja a virágok és gyümölcsök ünnepi díszét és amelyben öreg és fiatal, tanár és tanítvány közösen veszi magához a napi betevő falatot és a szellemi táplálékot.


tenger és napfény
Március 28
A gyermekek öröme tiszta öröm. Képesek arra, hogy a mégoly jelentéktelen dolgokat is hasznosítsák és ezzel érdekes világot teremtsenek maguknak. Képzelőerejük szépséggé varázsolja és életre kelti a legcsúnyább babát. Aki ezt az örömre való képességét még felnőttként is megőrzi, igazi idealista. A dolgokat nemcsak a szemével és a fülével érzékeli, hanem a szívével is, és azok tökéletlensége elvész a maga költötte vidám melódiában.

Március 29
Minden gyermek magában hordozza annak üzenetét, hogy Istennek van még kedve vesződni az emberiséggel.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése

 
Lábléc nézete