Anthony de MelloTavaly és az idei évben ismerkedtem meg Anthony de Mello néhány művével, és azt kell mondanom írásai többsége lenyűgöző.

A múlt században élt, indiai származású jezsuita atya volt, aki számos könyvet írt a lelkiségről. Főleg spirituális, humoros történeteket gyűjtött össze különböző kultúrákból, tanításaiban pedig szerepet kapott a miszticizmus, vagyis önmagunk felfedezése és Isten megtalálása. 

Az ilyen jellegű tanításokat a keresztény egyház elveti, mivel a hitrendszer úgy alakult ki, hogy a lelki fejlődést, változást lehetetlennek véli (az ember bűnös és az is marad), amivel nem kell foglalkozni evilági életben, mert Isten gondoskodik mindenről halálunk pillanatában. 
Ezeknek ellenére számos példa volt önmegvalósulásra a kereszténységben: Szent Johanna, Assziszi Szent Ferenc, Szent Ignác, Martin Luther King Jr. Én közéjük sorolom De Mello-t is.

Talán egy összképet róla a Forrás Fakad című könyvének hátoldala ad, mely így szól:

"Mi áll a szerző (Antony de Mello) rendkívüli sikeressége mögött? Egészen egyszerűen az a lelkiekre való kiéhezettség, mely világszerte terjed. Ennek az éhségnek nagyon sajátos jellemzői vannak. Az emberek nem vevők többé megmerevedett formulákra, egy letűnt korszakra emlékeztető jámbor közhelyekre: olyan kitaposott utakra, melyeken nem sikerült lelki ébredésre jutniuk. Gyötrődve kutatnak - néha a helyes irányt is keresve - egy szabadabb szemléletmód után.
A mai ember először azt akarja tudni, ki ő valójában, mi tartja rabságban a lelkét, mi áll lelki fejlődése útjában. Újra fel akarja fedezni Istent, túl a törvényeken, szabályokon, megfoghatatlan vallási tanokon, életidegen szavakon, mindazon túl, amit az évek folyamán Isten nevével azonosítottak. 

Ezért mondja Tony de Mello, hogy erőszakos lelkiségünk problémákat teremt számunkra, hogy Jézus Krisztus neve azért cseng rosszul, mert nem hitelesen beszélnek róla, és hogy nagyon nehéz felismerni a szenteket, mert úgy néznek ki, mint bármelyikünk.
Röviden szólva Tony de Mello azt mondja, hogy ha hitelessé akarjuk tenni a kereszténységet, akkor az emberi lélek legmélyére kell eljutnunk, át kell lépnünk jelenlegi határainkat."

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése

 
Lábléc nézete