A szenvedésen túl 

 

'A karma (cselekedet, tett) ok-okozat, pontosabban az ok és okozat viszonya, kölcsönhatása, törvénye.

karma : ok - okozat

A karma törvénye szerint minden cselekedetünk egy annak megfelelő következménnyel jár, illetve minden, ami történik a világban, az maga egy következmény, vagyis valamilyen oknak az okozata. A karma tágabb értelemben cselekedet, tett, mű. Minden tényezőre vonatkozik, ami a világban történik, és következménnyel jár. Vonatkozik az akciókra, reakciókra, általában a világ törvényei által irányított aktív természeti folyamatokra, eseményekre, az élettelen létezők hatásaira, az emberi és állati cselekvésre, de az embernél fejlettebb, magasabb szinten álló lények, istenek, szellemek megnyilatkozásaira is.'

Tavaly a Divathullámok a spiritualitás világában című Kolostoros blogbejegyzést olvasva beugrott a karmaégetés fogalma, melyet itt-ott hallottam megemlíteni.

Megszületés

Ha elfogadjuk azt a tényt, hogy van lelkünk, akkor maga a világrajövetel a lélek testet öltését jelenti. Az istenemberek (Jézus, Buddha, Krishna, Mózes) szükség esetén jönnek a földre, az önmegvalósult lelkek, szentek (Assziszi Szent Ferenc, Tagore, Gandhi) önszántukból, az emberek pedig karmájuk miatt.

Lehet furcsának hangzik, de akármilyen földi vágy, ragaszkodás, gondolat karmát szül. Amennyiben a vágyak nem elégülnek ki a földi életben, újabb leszületést eredményeznek.

Azt pontosan nem tudom ki milyen módszerekkel szabadul meg a karmájától, de egy dologra még a Magasztos Buddha is felhívta a figyelmünket: a szenvedés nem vezet a megvilágosodáshoz. Más szavakkal a szenvedés, önsanyargatás nem oldja fel a karmát.

Önmegvalósulás

Mivel a karmát főleg az ego generálja, ezért a legrövidebb út átlépni a karmikus megpróbáltatásokon az önvalóvá válás és a rendszeres meditáció. Ez által a kundalini megtisztít és elvezet Isten országába, vagyis abba az állapotba, melyben nincs szenvedés, a karma, a vágyak, a gondolatok spontán módon tisztulnak.

Amit vetsz, azt aratsz. Ez egy kozmikus törvény.

Amikor az Önvaló vagyok, szeretetet sugárzok, ez is tér vissza.
Amikor az egoval azonosulok, csak a gondok jelennek meg, és ha feszültséget generálok, akkor egyértelmű mi fog visszatérni.

Interjú részlet Shri Matajival

Riporter: És mi van a Karma Jógával, Bhakti Jógával?
Shri Mataji: A karma csak egy fogalom. 
R: Különböző technikákat használnak.
SM: Igen, de a Karma Jóga azoknak az embereknek van, akik abban a hitben élnek, hogy ebben az életben szenvedniük kell múltbéli cselekedeteikért és ehhez hasonlók. De ebben az életben, amikor a Kundalini felemelkedik, eléri az Agnya csakrát. Krisztus ebben a csakrában lakozik és ő az összes karmánkat és bűneinket magára vette halála pillanatában. Amikor Krisztus felébred bennünk az Agnya csakra megnyílik és áthaladtok rajta. Végülis a karmát a Jung által definiált ego és szuperego generálja. És ez a kettő bezárja a kutacs területét. De amikor a Kundalini áthalad az Agnyán, a látóidegek között, ezek megnyílnak mint egy lótusz és a Kundalini kilép a fejtetőn, ahol a Szentlélek hűvös szellőként érzékelhető. Tehát a Kundalini felébredésének kulcsfontosságú szerepe van. 
R: Igen, de... azt gondolja, hogy a karma-gond így megoldódik?
SM: Igen, természetesen, erre céloztam.

3 megjegyzés:

 
Lábléc nézete